CRCDF ENTREVISTA: PALESTRA SOBRE NOVA JUNTA DIGITAL